Informacje prasowe


"Śluzy malować, zalegalizować"


W niedzielę, 9 czerwca 2013 roku rowerzyści mają swoje święto. Święto Cykliczne, Wielki Przejazd Rowerowy, Święto Rowerzysty - pod różnymi nazwami od ponad 20 lat jesteśmy obecni na ulicach polskich miast.

Każde miasto ma swoje lokalne postulaty, ale w całej Polsce żądamy jednego: nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD).

Postulat ogólnopolski zostanie przekazany podczas przejazdów rowerowych wojewodom, a skandować będziemy wówczas między innymi hasło „śluzy malować, zalegalizować”.

Nowelizacja PoRD, która weszła w życie 21 maja 2011 roku odwróciła niekorzystny trend dyskryminacji rowerzystów w Polsce, wyeliminowała liczne absurdy i przywróciła zgodność polskich przepisów z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym.

Niestety, do dziś rozporządzenia wykonawcze do ustawy są z nią sprzeczne, nie ma w nich ani słowa o wprowadzonych nowelizacją ustawy śluzach dla rowerów, a przepisy dotyczące pasów ruchu dla rowerów wciąż de facto zabraniają ich stosowania. Szereg zapisów rozporządzeń promuje przy tym rozwiązania niebezpieczne. Ten bałagan nie sprzyja tworzeniu sprawdzonych, bezpiecznych i efektywnych rozwiązań.

Na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajduje się informacja o planowanym terminie wejścia w życie tych nowelizacji - 31 grudnia 2012 (pozycja 195 i 196 w pliku pdf). Minął on pół roku temu!


Tak, jak w przypadku nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, stowarzyszenie Miasta dla Rowerów samo musiało przygotować projekty nowelizacji rozporządzeń. Żadna instytucja rządowa nie posiada bowiem wiedzy ani doświadczenia w zakresie ruchu rowerowego.

Przygotowany przez MdR projekt nowelizacji rowerowych przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych znajduje się w Ministerstwie od dawna. Wciąż jednak nie widać żadnych działań zmierzających do jego przyjęcia.


Zatem: śluzy malować, zalegalizować!


Więcej informacji znajdziesz w notatce na stronie Miast dla Rowerów.


Kontakt dla mediów: info@miastadlarowerow.pl