Informacje prasowe


Polska na rowery i Miasta dla rowerów: Święto Cykliczne 2012


W weekend 1-3 czerwca świętujemy rower. Chcemy pokazać się na ulicach miast, zadzwonić dzwonkami i przypomnieć wszystkim, że rower to siedmiomilowe buty, które istnieją naprawdę. Niemal każdy może wsiąść na rower i poruszać się cztery razy szybciej niż na piechotę odnajdując radość życia.


Święto Cykliczne to także dzwonek dla polityków. Przyjęta przez Sejm 1 kwietnia 2011 roku nowela ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zniosła liczne absurdy i utrudnienia dla rowerzystów, ale czekamy na rozporządzenia! Znaki drogowe nadal dotyczą "rowerów jednośladowych" które zniknęły z ustawy; pasy ruchu dla rowerów są jednokierunkowe a tymczasem rozporządzenia mówią wciąż o dwukierunkowych, nadal też nie wiadomo jak mają wygladać i być stosowane tzw. śluzy dla rowerów! Błędów w rozporządzeniach jest znacznie więcej, tymczasem polskie miasta i polskie ulice wymagają zmian.


Domagamy się szybkiej nowelizacji:

  • rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z 2002 roku)
  • rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków i stosowania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003 roku)
  • rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 roku).


A poza tym zapraszamy do wspaniałej zabawy. Jedźcie z nami rowerami, w weekend 1-3 czerwca i każdy pozostały dzień roku!


Autor: Marcin Hyła - Miasta dla Rowerów